TIMOCKA KRAJNA TRACTOR PACK V2.0

TIMOCKA KRAJNA TRACTOR PACK V2.0

TIMOCKA KRAJNA TRACTOR PACK V2.0

TIMOCKA KRAJNA TRACTOR PACK V2.0

Ovo je v2 od moda u V3 Napišite šta da dodamo od modova

Modpack Sadrži:
IMT 539 Bez Kabine
IMT 539 Sa Kabinom
IMT 540 Bez Kabine
IMT 542 DV SA Kabinom
IMT 549 Sa Kabinom
IMT 558 Bez Kabine
IMT 558 Sa Kabinom
IMR Rakovcia 60 Bez Kabine
IMR Rakovcia 60 Sa Kabinom
Još jednom ako imate probleme sa ModPack napišite u komentare i Napišite Koje Modove da stavimo U V3

Credits:

Jovan89, Ivancevcelllc, K-KOLE (Lala_Brat) i !_GaGy_!

3.5/5 - (2 votes)

2 thoughts on “TIMOCKA KRAJNA TRACTOR PACK V2.0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *