FIAT 980DT V1.0

FIAT 980DT V1.0

Semmonen työn raskaan raataja. Toimintoina paripyörät ulkoa.

Credits:

Modelli: urakkamies
Tekstuurit: Kosti ja urakkamies
Ingame: urakamies
Pieniä osia sieltä täältä, en muista kuin että pyöreät työvalot on Farmari99 tekemät.

Rate this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *